Door middel van dit schrijven willen wij bekendmaken dat TIZ Klimaat- & koudetechniek gaat verhuizen naar een nieuwe locatie. Na 14 jaar met plezier het kantoor gedeeld te hebben met
TIB Lucht- & Milieutechniek is, door de groei welke TIZ Klimaat- & koudetechniek heeft gemaakt, deze kantoorruimte te klein geworden. Voor de nauwe samenwerking tussen TIZ Klimaat- & koudetechniek en TIB Lucht- & milieutechniek zal dit geen gevolgen hebben.