VISIE

ONZE VISIE

In de toekomst zal de wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid alleen maar verder aangescherpt worden. Wij proberen dan ook  constant onze producten verder te ontwikkelen met behulp van de nieuwste technieken, waardoor deze steeds energiezuiniger worden. Bij ons kunt u rekenen op degelijke, Nederlandse producten waarop 24-uurs service en onderhoud zit.

De toekomst van onze wereld wordt mede bepaald door het klimaat. Om ons klimaat niet nog meer te belasten is het noodzakelijk om voorafgaand aan een project goed te overleggen hoe om te gaan met de klimaatinstallatie, afvalstromen en bijkomende productie van de benodigde energie voor het project.

TIZ Klimaat- & koudetechniek ontwerpt dan ook enkel installaties die aan deze eisen voldoen door samen te werken met bedrijven die deze visie met ons delen. Door het bundelen van kennis en deze toe te passen in de praktijk, hebben wij de mogelijkheid om de installatie zo te leveren met een minimale belasting op ons milieu.

Duurzaamheid in koeltechniek en warmtetechniek

DOELSTELLINGEN

Een aantal concrete doelstellingen dragen bij om deze visie in stand te houden en toekomstbestendig te maken:

  • Wij houden ons constant bezig om onze systemen zo te verbeteren en door te ontwikkelen dat ze een positieve bijdrage leveren aan de verbetering van ons milieu. Onze klimaat- en koelsystemen worden zo ontworpen dat ze met zo minimaal mogelijke energie een maximaal rendement leveren en dat de gebruikte energie zo veel mogelijk uit natuurlijke bronnen wordt onttrokken;

  • Het klimaat in onze eigen gebouwen wordt verzorgt door middel van duurzame installaties en de benodigde energie hiervoor wordt onttrokken uit natuurlijke bronnen;

  • Wij voeren energiebesparingen door en passen energie-efficiënte producten toe waar dat mogelijk is;

  • Het afval dat bij ons binnen komt of gecreëerd wordt op projecten, wordt zoveel mogelijk gescheiden en gerecycled zodat het niet op een verkeerde manier in het milieu terecht komt;

  • Onze medewerkers worden constant bijgeschoold op het gebied van techniek en milieu.